Η ομάδα Aegean Robotics του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
διοργανώνει δύο σεμινάρια εκμάθησης της πλατφόρμας SlideWiki. Τα σεμινάρια
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές. Η παρακολούθησή τους είναι ελεύθερη και εντελώς δωρεάν….

Το πλήρες κείμενο: Ομάδα Aegean Robotics: “Σεμινάρια εκμάθησης της πλατφόρμας SlideWiki”