…εγκρίνεται ως εκπαιδευτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ακολουθώντας ένα τετράποδο: ο κόσμος των κατοικίδιων», της μη κερδοσκοπικής εταιρίας Save a Greek Stray (SGS), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α/βθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019…

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ακολουθώντας ένα τετράποδο: ο κόσμος των κατοικίδιων»

Έγκριση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

…εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας που απευθύνονται σε μαθητές /-ήτριες της Α’/θμιας και της Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2018-19. Πρόκειται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είτε στα σχολεία είτε στις υποδομές του Φ.Δ.Λ.Π….

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Έγκριση προγράμματος «Σήμα Αειφόρου Σχολείου»

…εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης που προτείνεται από τη ΜΚΟ Αειφόρουμ και την Έδρα UNESCO TΠΕ και φέρει τον τίτλο «Σήμα Αειφόρου Σχολείου», καθώς εμπλουτίζει με τρόπο καινοτόμο, πρωτότυπο και επιστημονικά έγκυρο τους διδακτικούς στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση του προγράμματος Σήμα Αειφόρου Σχολείου της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας Unesco ΤΠΕ

Ομάδα Aegean Robotics: “Σεμινάρια εκμάθησης της πλατφόρμας SlideWiki”

Η ομάδα Aegean Robotics του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
διοργανώνει δύο σεμινάρια εκμάθησης της πλατφόρμας SlideWiki. Τα σεμινάρια
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές. Η παρακολούθησή τους είναι ελεύθερη και εντελώς δωρεάν….

Εκδήλωση “Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής” και “Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας” – “Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: διακρίσεις και ανισότητες”

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εκδήλωσης του «Κέντρου ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Βασικά Μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: διακρίσεις και ανισότητες – Μέρος Β΄»

Εκδήλωση «Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)» και «Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)» με θέμα «ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: διακρίσεις και ανισότητες» – Μέρος Β’.

Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεματικό δίκτυο – ΚΠΕ Μολάων

…το Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζει το κέντρο μας, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» συνεχίζει τη λειτουργία του για δέκατη χρονιά ως Εθνικό και τρίτη ως Ευρωπαϊκό….

Το πλήρες κείμενο: Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων