…το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (ΚΕΔΙΒΙΜ) διοργανώνει το εξ αποστάσεως διεπιστημονικό επιμορφωτικό Πρόγραμμα

“Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία: κείμενα, εικαστικές τέχνες και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές”.

Η επιμόρφωση έχει ως γνωστικό αντικείμενο τον θεσμό της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας και τρεις κατευθυντηρίους άξονες, οι δύο από τους οποίους υπηρετούν τη διαθεματική προσέγγιση του αρχαίου κόσμου (φιλολογία, αρχαιολογία) και ο τρίτος την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη (ενεργητική, συνεργατική και βιωματική μάθηση και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές). Το εξ αποστάσεως διεπιστημονικό επιμορφωτικό πρόγραμμα προέρχεται από συνεργασία του ΑΠΘ και του πανεπιστημίου Μακεδονίας, διεξάγεται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και έχει δίμηνη διάρκεια. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής (από 22/10 μέχρι 23/12 2018) θα βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://diaviou.auth.gr/ancient_athenian_democracy_c

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής της επιμόρφωσης

Ευάγγελος Αλεξίου