…εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «GLOSSOMOBIL – Γερμανικά σε κίνηση» σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Η εν λόγω δράση πραγματοποιείται μέσω πρωτότυπων και παιδαγωγικά κατάλληλων εργαστηρίων, τα οποία βασίζονται στις αρχές της δημιουργικής και ενεργητικής μάθησης, όπως τραγούδι, χειροτεχνίες και παιχνίδι…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «GLOSSOMOBIL – Γερμανικά σε κίνηση» του Ινστιτούτου Goethe