Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά πρόγραμμα, αντίστοιχα παρουσιολόγια, πρότυπο διαβιβαστικό και οδηγίες

Tunnel Bear Download

Πρότυπο διαβιβαστικό

Οδηγίες για τα παρουσιολόγια και τις άδειες

Καταστάσεις αναπληρωτών συνοδευόμενες από αντίστοιχα παρουσιολόγια ocr 폰트 다운로드 .

(Στη δεύτερη σελίδα των παρουσιολογίων περιλαμβάνεται φόρμα από την οποία μπορεί να επιλεχθεί το έτος και ο μήνας Reversal Trial Series . Εκτύπωση μόνο της πρώτης σελίδας του λογιστικού φύλλου).

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (MIS 5031898)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MIS 5031894)

Καταστάσεις αναπληρωτών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (MIS 5031890)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (MIS 5031883)

Καταστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (MIS 5031892)