Πρωτόκολλο συνεργασίας Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Πρωτόκολλο συνεργασίας Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Έντυπο 1. Ατομικό κοινωνικό ιστορικό μαθητή Τ.Ε.

Έντυπο 2. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση

Έντυπο 3. Εξατομικευμένο πρόγραμμα νηπίου σε Τ.Ε.

Έντυπο 4. Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητή σε Τ.Ε.

Έντυπο 5. Εξατομικευμένο πρόγραμμα νηπίου με παράλληλη στήριξη

Έντυπο 6. Εξατομικευμένο πρόγραμμα παράλληλης στήριξης μαθητή

Έντυπο 7. Ημερολόγιο παράλληλης στήριξης νηπίου

Έντυπο 8. Ημερολόγιο παράλληλης Δημοτικού

Έντυπο 9. Φύλλο παρατήρησης

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Σε συνέχεια της αριθμ. 74693/Η2/9-5-2018 (ΑΔΑ: 9XΥ6453ΠΣ-Ψ5Φ) Πρόσκλησης, προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού ανά κλάδο και Συντονιστικό Γραφείο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ α λ ε ί …

Το πλήρες κείμενο: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-19 και από το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου