Τροποποίηση της Φ1/63691/Δ1/13-4-2017 (ΦΕΚ Β 1403) υπουργικής απόφασης που αφορά Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ

…στο ΦΕΚ 3900/Β/2018 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ1/143929/Δ1/5-9-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της Φ1/63691/Δ1/13-4-2017 (ΦΕΚ Β 1403) υπουργικής απόφασης» που αφορά Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Π.Ε.

Το πλήρες κείμενο: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ – ΦΕΚ 3900

Ανάρτηση 2ης Συμπληρωματικής Παραγγελίας βιβλίων

  • Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως υπολογίστηκε η 2η Συμπληρωματική Παραγγελία για τις Σχολικές Μονάδες που βάσει νεότερης δήλωσης μαθητικού δυναμικού ή άλλων δηλώσεων χρειάζονται επιπλέον βιβλία. Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ αφορά μόνο τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Η 2η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των συγκεκριμένων Σχολικών Μονάδων στον…