Σας ενημερώνουμε ότι οι Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών Π.Ε. και Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα” συνεχίζονται για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως και τα προηγούμενα έτη με σημαντική αύξηση στην προσέλευση των μαθητών Π.Ε. και Δ.Ε….

Το πλήρες κείμενο: Ενημέρωση σχετικά με Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών Π.Ε. και Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα” – σχ. έτος 2018-2019