Απαραίτητα δικαιολογητικά εκπαιδευτικών αναπληρωτών για το σχ. έτος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2018-2019, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Παρακαλούμε να συμπληρώνονται από τους/τις αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς τα αντίστοιχα έντυπα με τον κωδικό προγράμματος που αντιστοιχεί στον/στην κάθε εκπαιδευτικό σύμφωνα με την Απόφαση Πρόσληψής του/της.  Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι παρουσιάζονται δύο προγράμματα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης: με ΚΩΔ. 5031892 και με ΚΩΔ. 5030982.