ΠΜΣ «Mediterranean Studies» και ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Mediterranean Studies» και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 8/10/2018

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» για εισαγωγή στο Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Call for Applications  Master of Arts (M.A.) in Mediterranean Studies

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Φ. Δ. Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

…εγκρίνεται ως εκπαιδευτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου….Ας μάθουμε, ας παίξουμε», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019,…

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φ. Δ. Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

Έγκριση δράσεων/ παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας

…σχετικά με αίτημα του Υπουργείου Υγείας για την έγκριση δράσεων/ παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για το μαθητικό πληθυσμό ,σε Εθνικό Επίπεδο , για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται…

Το πλήρες κείμενο: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης δράσεων /παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας

Έγκριση δράσεων /παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας

…σχετικά με αίτημα του Υπουργείου Υγείας για την επανέγκριση δράσεων/ παρεμβάσεων και εκπαιδευτικού υλικού ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, σε εθνικό επίπεδο, για το σχολικό έτος 2018-2019,…

Το πλήρες κείμενο: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης δράσεων /παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας

Επιμορφωτικά σεμινάρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο “Εκπαίδευση STEM”

Έγκριση Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την Κύπρο «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

…εγκρίνεται η υλοποίηση του 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος – Διαγωνισμού «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»….

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την Κύπρο

Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε έρευνα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “leading teachers” για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (EU code week)

…στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» προωθούνται πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ψηφιακές δεξιότητες σε εθνικό επίπεδο….

Το πλήρες κείμενο: Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε έρευνα στο πλαίσιο…

Έγκριση Εκπαιδευτικού προγράμματος «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

…εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο, «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς σχολείων A/βάθμιας (Δημοτικό) και B/βάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019…

Το πλήρες κείμενο: «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

Ενημέρωση σχετικά με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

Ενδεικτικός κατάλογος χώρων θέασης και ακρόασης ανά γεωγραφική Ελληνική Περιφέρεια

Δράσεις του Goethe-Institut Athen και του Goethe-Institut Thessaloniki

…εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2018-2019 οι ακόλουθες δράσεις:
Α. Πλαίσιο Υλοποίησης και Περιεχόμενο των Δράσεων του Ινστιτούτου Goethe Αθήνας
α) Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2018
Το Ινστιτούτο Goethe Αθήνας προτίθεται να…

Το πλήρες κείμενο: Δράσεις του Goethe-Institut Athen και του Goethe-Institut Thessaloniki

Για προώθηση των προγραμμάτων του ΚΣΕ – 7ου Δημοτικού Καστοριάς

ΚΣΕ 5758 – 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Θέμα: ” Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Β1 επιπέδου ΤΠΕ περιόδου Οκτωβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019 “.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΣΕ του 7ου Δημοτικού Καστοριάς έχει επιλεγεί για την επιμόρφωση για τις εξής συστάδες:

  • Συστάδα Β1.1: Θεωρητικές Επιστήμες και Καλλιτεχνικά :
    Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών.
    Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (με 2 συνεδρίες δια ζώσης στο…