Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων – Β’ φάση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  • Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που αιτήθηκαν επανεξέταση της αρχικής δήλωσης τοποθέτησής τους εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων windows 8.1 rtm .
  • Αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ήρθαν με τη Β’ φάση των αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ Rogue King txt .

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα, 3η Σεπτεμβρίου 2018 three Selteni .

Αποσπάσεις Εντός και Εκτός ΠΥΣΠΕ 2018 – Β’ φάση