Β’ φάση – Κενά Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικοτήτων

1그램 유튜브 다운로드

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι η διάθεση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων είναι πιθανό να αλλάξει με την έναρξη του διδακτικού έτους για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων hy dog myeongjo .

Β’ φάση – Κενά Δασκάλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Β’ φάση – Κενά Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Β’ φάση – Κενά Ειδικοτήτων

London Hearts

Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής για προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ- Β’ φάση και ΠΥΣΔΕ

센과치히로의행방불명 다운로드

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και το έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινή τοποθέτηση για το διδακτικό έτος 2018-2019 καθώς και το έντυπο επανεξέτασης της αρχικής δήλωσης τοποθέτησης που είχε κατατεθεί με την υπ’αριθμ diskpart . 6178/13-7-2018 πρόσκληση της Διευθύντριας της ΔΠΕ Κυκλάδων. Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων: Πέμπτη, 30-08-2018 και έως τις 15:30 Download Chrome Gmail .

Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής για προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ- Β’ φάση και ΠΥΣΔΕ

Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων 2018-19

Έντυπο επανεξέτασης της αρχικής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων/ εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων 2018-19

Ανακλήσεις αποσπάσεων, νέες αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης στη Γενική και Ειδική Αγωγή

pretty wallpapers

Ανακλήσεις αποσπάσεων, νέες αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019

Ανακλήσεις, αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης , Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2018-2019»

Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ Show Me the Money777 4 . ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019

IPhone background download

2ο Διεθνές συνέδριο: Μεθοδολογία στην εκμάθηση των Γλωσσών – Για την παιδαγωγική, διδακτική και γλωσσολογική αριστεία

music you listen to while you sleep

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το ανοιχτό, διαπανεπιστημιακό και διεπιστημονικό Εργαστήριο MÉTHODAL 쿼터스 다운로드 .

Θεσσαλονίκη – Makedonia Palace
3-4 Σεπτεμβρίου 2018 –  http://congres2018.methodal.net

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση

Πρόγραμμα