…εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική του καταλληλότητα το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του «Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» με τίτλο «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης»,…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγράμματος “Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης”