Έγκριση προγράμματος “Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης”

seven knights games

…εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική του καταλληλότητα το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του «Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» με τίτλο «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης»,…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγράμματος “Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης”

Download the classic game Download the code block Flaticon 구글 툴바 동영상 다운로드

Έγκριση δράσεων της ανώνυμης εταιρείας “Φωτοκύκλωση”

빌보드 다운로드

…εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλη (α) η συλλογή ποσοτήτων λαμπτήρων, φωτιστικών, μικροσυσκευών σε κάδους της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, από σχολεία της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, καθώς και (β) η πραγματοποίηση της ενημερωτικής/εκπαιδευτικής δράσης ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση λαμπτήρων, φωτιστικών και μικροσυσκευών και την προστασία του περιβάλλοντος…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση δράσεων της ανώνυμης εταιρείας “Φωτοκύκλωση”