Έγκριση προγράμματος “Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης”

…εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική του καταλληλότητα το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του «Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» με τίτλο «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης»,…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγράμματος “Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης”

Έγκριση δράσεων της ανώνυμης εταιρείας “Φωτοκύκλωση”

…εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλη (α) η συλλογή ποσοτήτων λαμπτήρων, φωτιστικών, μικροσυσκευών σε κάδους της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, από σχολεία της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, καθώς και (β) η πραγματοποίηση της ενημερωτικής/εκπαιδευτικής δράσης ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση λαμπτήρων, φωτιστικών και μικροσυσκευών και την προστασία του περιβάλλοντος…

Το πλήρες…