… το πρόγραμμα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση με τίτλο «Μαθαίνουμε Παρέα – Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018-2019» κρίνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις παιδαγωγικής καταλληλότητας και ως εκ τούτου εγκρίνεται η υλοποίησή του…

Το πλήρες κείμενο: “Μαθαίνουμε Παρέα – Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018-2019”