…εγκρίνονται ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη μας» και «Το βιβλίο σας παρουσιάζεται…» του Μακεδονικού Χορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ο Αμύντας…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη μας” και “Το βιβλίο σας παρουσιάζεται…”