… εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πολυγλωσσικά και πολυπολυτισμικά εργαστήρια» της ερευνητικής ομάδας «Pluralités» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγράμματος