Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Γκρουρ το λιοντάρι»

…εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Challedu ΑΜΚΕ με τίτλο «Γκρουρ το λιοντάρι»…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Γκρουρ το λιοντάρι»

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία»

… εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία» από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία»

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος “Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα”

…εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας,…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος

Εγκρίσεις προγραμμάτων του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών

…εγκρίνονται ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών «Ψωμί με μέλι και γλυκό κρασί. Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της κουζίνας ενός πρωτοβυζαντινού σπιτιού στους Δελφούς», «Το μυστικό του Μαυσωλείου» και «Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη κι ακόμη πιο…

Μη εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων

δεν εγκρίνονται τα παρακάτω προγράμματα:

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος “Πολυγλωσσικά και πολυπολυτισμικά εργαστήρια”

… εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πολυγλωσσικά και πολυπολυτισμικά εργαστήρια» της ερευνητικής ομάδας «Pluralités» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγράμματος

Εγκρίσεις προγραμμάτων Ελληνικού Παιδικού Μουσείου