• Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά….

Το πλήρες έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ86 των οποίων εκκρεμεί η τοποθέτησή τους, θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 22-06-2018 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στέλνοντας την ανάληψη υπηρεσίας ενυπόγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως.
    Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών ισχύουν όσα αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Πρότυπο ανάληψης υπηρεσίας