…Το πρόγραμμα «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με ARDUINO, RASPBERRY και Εκπαιδευτική Ρομποτική Training» είναι διάρκειας 5 μηνών με συνολικό φόρτο εργασίας 125 ώρες. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσδιορίζουνε τα στάδια δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να αναγνωρίζουν υλικά, να κατανοούν τις παιδαγωγικές αρχές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM, να εφαρμόζουν τα στάδια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM στην τάξη να χρησιμοποιούν υλικά, να πραγματοποιούν σενάρια εκπαιδευτικής εφαρμογής STEM καθώς και να κινητοποιούσουν τους μαθητές σε ομαδικές ερευνητικές πράξεις, να προσαρμόζουν τις αρχές STEM σε διαφορετικά επίπεδα τις εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτές προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, διδάσκοντες γνωστικών αντικειμένων, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  • Διδακτική Ενότητα 1.     Εισαγωγή στις αρχές STEM
  • Διδακτική Ενότητα 2.     Διδακτική και STEM
  • Διδακτική Ενότητα 3.     Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM- Φάσεις σχεδίασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM
  • Διδακτική Ενότητα 4.     Σχεδιασμός φύλλων εργασίας STEM
  • Διδακτική Ενότητα 5.     ARDUINO
  • Διδακτική Ενότητα 6.     RASSBERY
  • Διδακτική Ενότητα 7.     Εκπαιδευτική Ρομποτική

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  • Διδακτική Ενότητα 1.     Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ARDUINO
  • Διδακτική Ενότητα 2.     Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με RASSBERY
  • Διδακτική Ενότητα 3.     Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας