…συμμετοχή εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εν θέματι δράση, μαζί με τη συνοδευτική εισήγηση του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και εφαρμογών του Ι.Ε.Π. για τη δημοσιοποίηση της εν θέματι διημερίδας…

Το πλήρες κείμενο: Γνωστοποίηση πραγματοποίησης διημερίδας 8-19/6/2018 από την Παιδαγωγική Ομάδα “Το σκασιαρχείο” – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας σχετική με το εκπ/κό πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Παιδαγωγικής Φρενέ.

Διαβιβαστικό