Θερινό Σχολείο Φυσικής στην Νάξο

Σκοπός του Θεματικού θερινού σχολείου διττός. Αφ’ ενός η διδασκαλία για εξερεύνηση και αποκωδικοποίηση της σχέσης Επιστήμης και Τέχνης, ώστε να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εκτιμούν τον φυσικό κόσμο και να κατανοούν τη συμβολή των Φυσικών Επιστημών σ’ αυτόν, αφ‘ ετέρου η μέθεξή τους, στη διαμόρφωση του…

Διημερίδα 18-19/6/2018 από την Παιδαγωγική Ομάδα “Το σκασιαρχείο”

…συμμετοχή εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εν θέματι δράση, μαζί με τη συνοδευτική εισήγηση του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και εφαρμογών του Ι.Ε.Π. για τη δημοσιοποίηση της εν θέματι διημερίδας…

Το πλήρες κείμενο:…

Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης – υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά σχολεία της χώρας

…το «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές», πρόκειται να υλοποιηθεί για όγδοη συνεχή χρονιά κατά το σχολικό έτος 2018-2019, από την εταιρεία ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., η οποία με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προτίθεται να το υλοποιήσει στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας και σε Δομές Υποδοχής για την εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)….

Επιμορφωτικές δράσεις σχολ. συμβ. ΠΕ06 Κυκλάδων και τηλεδιασκέψεις

…πραγματοποίηση των επιμορφωτικών συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Γραμματή Καπνιά, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:…

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικές δράσεις σχολ. συμβ. ΠΕ06 Κυκλάδων και τηλεδιασκέψεις

Υπουργική Απόφαση