…Η «Ψηφιακή Χίμαιρα», εμπνευσμένη από το βιβλίο του Μ. Καραγάτση «Μεγάλη
Χίμαιρα», είναι μια έκθεση που αποτελεί μέρος των δράσεων που προωθούν και
επαναδιαπραγματεύονται τους δεσμούς της υλικής και άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς με το σύγχρονο αισθητικο-τεχνικό αποτύπωμα και την ιστορική
αφήγηση, για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην απειλούμενη αρχιτεκτονική
κληρονομιά….

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση

Διαβιβαστικό

Digital Chimera Project Presentation