Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ89 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεχτικά τη συνημμένη πρόσκληση, όπως αποστείλετε εντός των προθεσμιών, τη δήλωση τοποθέτησής σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται.

Πρόσκληση

Μόρια γενικής Παιδείας

Οργανικά Κενά 2018

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη διάθεση Ν.Κυκλάδων