Ανοιχτή διαδικτυακή επιμόρφωση για την «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» Ιούνιος – Οκτώβριος 2018

Στο πλαίσιο των επιμορφώσεων του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» ( Έγκριση 17-18: Φ.16/149290/67129/Δ7/27-04-2018 ) είναι διαθέσιμη για όλους τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της χώρας ανοιχτή διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα: «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο: Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα»….

Το πλήρες κείμενο: Ανοιχτή διαδικτυακή επιμόρφωση για την «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» Ιούνιος – Οκτώβριος 2018

Διαβίβαση εγκυκλίου (Απαγόρευση καπνίσματος – Εφαρμογή Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας)

…η παραβίαση των διατάξεων του ν. 3730/2008(Α΄262), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3868/2010(Α΄129), για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημοσίους υπαλλήλους στις υπηρεσίες τους επισύρει Πειθαρχικές και Διοικητικές κυρώσεις…

Το πλήρες κείμενο: Απαγόρευση Καπνίσματος

Εγκύκλιος – Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-γαλλικής γλώσσας, ΠΕ08-καλλιτεχνικών μαθημάτων, ΠΕ86-πληροφορικής, για δήλωση οριστικής τοποθέτησης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ89 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεχτικά τη συνημμένη πρόσκληση, όπως αποστείλετε εντός των προθεσμιών, τη δήλωση τοποθέτησής σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται.

Πρόσκληση

Μόρια γενικής Παιδείας

Οργανικά Κενά 2018