Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν οργανικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2018-2019, για σοβαρούς λόγους, ….

Το πλήρες κείμενο: Ενημέρωση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αδειών άνευ αποδοχών από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έντυπο αίτησης