…τροποποίηση της ημερομηνίας πραγματοποίησης της επιμορφωτικής συνάντησης που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Γραμματή Καπνιά, στη Σύρο, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:…

Το πλήρες κείμενο: Τροποποίηση απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης επιμορφωτικής συνάντησης της Σχολικής Συμβούλου κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας Δ.Ε. Κυκλάδων, Γραμματής Καπνιά, στη Σύρο