Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων, όπως υποβάλλουν την αίτησή τους από 10/05/2018 έως και 20/05/2018, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται….

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων και προσωρινών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 2018-2019

Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2018-2019