…οριστική τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70, κλ.ΠΕ11 γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, που υπέβαλαν αίτηση: α) από μετάθεση, β) για βελτίωση θέσης και γ) από διάθεση, για οριστική τοποθέτηση σε Σχολεία αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων σε κενές οργανικές θέσεις…

Το πλήρες κείμενο: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ60, κλ.ΠΕ70, κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11 γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων