Πρόγραμμα της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. “Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/ προσφυγική βιογραφία”

Other versionsed

…Η Διεπιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας … στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης καινοτόμου επιμροφωτικού προγράμματος…

Το πλήρες κείμενο: Πρόγραμμα της Ε.Ε.Π.Ε.Κ Monster’s Kids . “Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/ προσφυγική βιογραφία”

Αναλυτική αναλυτική λίστα προγραμμάτων στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

xnote driver

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων εκπαιδευτικών “Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο”

코드기어스 반도 다운로드

Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ shipbuilding song . σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζουν τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με Διεθνή Συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2018 με γενικό θέμα:

“Προκλήσεις…