Κυριακή 29 Απριλίου 2018,
10.00 πμ – 7.30 μμ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Ρόδος

«Παίζοντας» με «χειρονομίες»: Πτυχές και προβληματισμοί της Πραξιακής  Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης στην τάξη

Διοργάνωση:
Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.),
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προσκεκλημένος Ομιλητής: David J. Elliott
Professor of Music and Music Education, New York University, USA

More in English

More in French

Κάνετε την ΕΓΓΡΑΦΗ σας on line:
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=79

Περισσότερα για το Πρόγραμμα, τις ομιλίες, τα εργαστήρια:
http://practphil-biennale.aegean.gr/cpd/