Πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2018, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ. 06/26-04-2018 συνεδρίασή του.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και την Τετάρτη, 02…

Εξ αποστάσεως “Γεωπληροφορική και εκπαιδευτικές εφαρμογές: Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και χρήση ανοικτού λογισμικού (online)”

Υλοποίηση ενός νέου ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ επιμορφωτικού προγράμματος για το 2018. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων & όλων των ειδικοτήτων, με θέμα:

“Γεωπληροφορική και εκπαιδευτικές εφαρμογές: Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και χρήση ανοικτού λογισμικού (online)”.

Δείτε την αναλυτική λίστα…

Εξ’ αποστάσεως σεμινάριο “Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις και Δεξιότητες Αξιολόγησης της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο στην Α/θμια Εκπ/ση”

Έναρξη της διαδικασίας κοινοποίησης του εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου “Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις και Δεξιότητες Αξιολόγησης της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο στην Α/θμια Εκπ/ση”, όπως και της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://goo.gl/forms/2WtokrDQMhJbSAID2 .

Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του σεμιναρίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα των Ionian Webinars  http://195.130.127.9:8088/ionianwebinars/ionianwebinars/ .

Πληροφορίες:
Χαρίλαος Λαβράνος
Διδάσκων (ΕΔΒΜ45)
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας