Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1) Αναπτύσσοντας την πολλαπλή νοημοσύνη στην εκπαίδευση

2) Η μέθοδος project στην εκπαίδευση

3) Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση

4) Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κοχύλια των ελληνικών θαλασσών

5) Μέθοδος project  και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο: http://www.diavima.edu.gr

Εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης