Σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, οργανώνει εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων διάρκειας 300 ωρών  με σκοπό την απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη διαχείριση εκπαιδευτικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικές θεματικές ενότητες: α) Γλώσσα και Διγλωσσία σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και β) Ψηφιακός Γραμματισμός σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα με εισηγητές τους κ.κ. Αλιβίζο Σοφό και Ελένη Σκούρτου, Καθηγητές του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς προσχολικής, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, σε ενδιαφερόμενους που εργάζονται σε χώρους υποδοχής προσφύγων και παρέχουν εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο με στόχο την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, καθώς και σε απόφοιτους εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που αυτή τη στιγμή δεν απασχολούνται στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος θα διεξαχθεί την περίοδο Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος 2018 (έναρξη 29 Απριλίου 2018) και θα είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών (150 ώρες για κάθε μια θεματική ενότητα), εκ των οποίων 48 ώρες θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στη Ρόδο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος).

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν, ενώ στους επιμορφούμενους θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η αίτηση συμμετοχής θα γίνεται από τη Δευτέρα 16 Απριλίου έως και την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 (ώρα 12.00 μ.μ.).

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.pre.aegean.gr/refugee-education-programm_el/

Δείτε εδώ την αφίσα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

  • στον επιστημονικά υπεύθυνο, κ. Αλιβίζο Σοφό (τηλ. 2241099224, e-mail: Lsofos@aegean.gr) ή/και
  • στη γραμματεία του προγράμματος, κ. Νεφέλη Βρατσάλη (τηλ. 2241099274, e-mail: n.vratsali@aegean.gr)

Νεφέλη Βρατσάλη
Γραμματεία Επιμορφωτικού Προγράμματος
Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων
Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος (κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος)
τηλ. 22410 99274, e-mail: n.vratsali@aegean.gr