… εγκρίνονται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα, (Α) το εκπαιδευτικό υλικό του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Νομού Αττικής, καθώς και (Β) οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των μελών του, σε σχολικές μονάδες των παραπάνω Δ/νσεων, για το σχολικό έτος 2017-18, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών/-τριών για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον….

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση ενημερωτικού υλικού του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά