Εξαιρετικά επείγον: Επισήμανση σχετικά με την καταχώριση αίτησης αναπληρωτή

Επισημαίνουμε ότι για την ενεργοποίηση της αίτησης ένταξης των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες σχολικού έτους 2018-19 δεν αρκεί η ενεργοποίηση/επικαιροποίηση των στοιχείων του ατομικού φακέλου. Χρειάζεται να επιλεγεί το στοιχείο «Αιτήσεις», στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ΟΠΣΥΔ και, αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που ζητούνται, να επιλεγεί το στοιχείο «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ». Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-4-2018.

Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα “Δημοκρατικό σχολείο για όλους”

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης διεξάγει έρευνα με τίτλο «Δημοκρατικό Σχολείο για όλους», στο πλαίσιο της νέας τριετούς εκπαιδευτικής εκστρατείας που πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, με τίτλο «Μιλώντας ελεύθερα, Μαθαίνοντας με ασφάλεια»….

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα “Δημοκρατικό σχολείο για όλους”

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος “Safe Water Sports”

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SafeWaterSports, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δραστηριότητες οι οποίες καλύπτουν τις βασικές γνώσεις και πρακτικές που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για την ασφάλειά τους στη…

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

Σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, οργανώνει εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων διάρκειας 300 ωρών  με σκοπό την απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη διαχείριση εκπαιδευτικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικές θεματικές ενότητες: α)…

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων»

…(το Ι.Ε.Π.)…καλεί σχολικές μονάδες (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Θέμα: «Σχολικοί Κήποι και Παρτέρια: Παραγωγή και Διάθεση Αγροτικών Προϊόντων». Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου OSOS, και το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 9ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου, κατά το…

Έγκριση ενημερωτικού υλικού του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά

… εγκρίνονται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα, (Α) το εκπαιδευτικό υλικό του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Νομού Αττικής, καθώς και (Β) οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των μελών του, σε σχολικές μονάδες των παραπάνω Δ/νσεων, για το σχολικό έτος 2017-18, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση…

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Χέλμη Φυσικής Ιστορίας

…εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του «Μουσείου Χέλμη Φυσικής Ιστορίας Ζακύνθου» για μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2017-2018…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Χέλμη Φυσικής Ιστορίας