Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεχτικά τη συνημμένη πρόσκληση, όπως αποστείλετε εντός των προθεσμιών, τη δήλωση τοποθέτησής σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται.

Στην παρούσα φάση όσοι εκπαιδευτικοί είχαν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν ανάκληση της αίτησής τους, δύνανται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας την ανάλογη, συνημμένη αίτηση.

Πρόσκληση

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού με μετάθεση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού για βελτίωση θέσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη διάθεση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων

Μόρια Γενικής και Ειδικής Παιδείας

Κενές οργανικές θέσεις 2018

Υπεύθυνη δήλωση για ανάκληση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση