…προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας κατ΄ελάχιστον έξι μηνών, αρχομένης την 1.9.2018, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Υπεύθυνου επιστημονικού προγράμματος στη Διεύθυνση Ποιότητας Φαρμάκου και Φροντίδας Υγείας του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία: Ref. Νο S1/2018…

Το πλήρες κείμενο: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης