Επίσκεψη και σεμινάριο σχολικών δραστηριοτήτων στη Μήλο 2-4 Μαΐου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση ΠΕ Ν. Κυκλάδων, διαμέσου της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, κ. Χρυσάννας  Διαμαντή, προγραμματίζει επίσκεψη στη Μήλο, με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση σε θέματα σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. έτος 2017-18, από την Τετάρτη 2 έως και την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.
Με δεδομένο τον περιορισμένο χρόνο που μπορεί να διατεθεί κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, προσκαλούμε τους/τις…

Ενημέρωση για διάταξη που αφορά εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. αριθ. 59/Α΄/2018 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4530/2018
με το άρθ. 97 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) ως εξής: «6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη θητείας σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο (ΠΠΣ) δύνανται να…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης κλ. Πληροφ. (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γεν. Γραμ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στις Περ/κές Δ/νσεις Εκ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) – και σε 16 θέσεις για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση από 4/4/2018 έως 18/4/2018…

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019