… εγκρίνουμε την πραγματοποίηση της υπηρεσιακής συνάντησης εργασίας που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Σχολικός Σύμβουλος των Δασκάλων Καθολικού Δόγματος, Σεβ. Πέτρος Στεφάνου, με τους/τις Δασκάλους/σκάλες του Καθολικού Δόγματος των Σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ της νήσου Σύρου….

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση διεξαγωγής υπηρεσιακής – παιδαγωγικής συνάντησης εργασίας Σχ.Σύμβ. Καθολικού Δόγματος