Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος…

Το πλήρες κείμενο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Εκπ/κών Α/θμιας -Β/θμιας Εκπ/σης σε θέση ΕΔΙΠ