Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, με το Κληροδότημα Πέτρου Λ. Μουστάκα που εδρεύει στην Πίσω Μεριά Κορθίου Άνδρου και το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”, συνδιοργανώνει εκδήλωση με θέμα “Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την οδική ασφάλεια στην Άνδρο” στα σχολεία της Άνδρου.

Το εγκεκριμένο, από το ΥΠΕΠΘ με αρ. πρωτ: Φ14/ΓΛ/201896/220058/Δ1, πρόγραμμα, “Ασφαλώς Ποδηλατώ”, αφορά τις τάξεις Δ, Ε και ΣΤ.

Με εκτίμηση

Χρυσάννα Διαμαντή

Εκδήλωση ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, στα Δημοτικά σχολεία της Άνδρου.

Έγκριση Προγραμμάτων “Ασφαλώς Ποδηλατώ” και “Μήλο – Λεμόνι”