… εγκρίνουμε την άδεια εισόδου των μελών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου, στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η μαθητική κοινότητα της Πάρου και Αντιπάρου για την προστασία του Περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και την κατάργηση της πλαστικής σακούλας….

Άδεια εισόδου στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης Πάρου και Αντιπάρου