Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν στις 16-17 & 18 Μαρτίου 2018 το 3ο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών….

Το πλήρες κείμενο: 3ο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών

Διαβιβαστικό