…ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ) διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τίτλο: «Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων»….

Το πλήρες κείμενο: Ημερίδα επιμόρφωσης “Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων”