…Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, υπό την προϋπόθεση να μην διανεμηθεί οιοδήποτε διαφημιστικό υλικό σε φυλλάδια, αφίσες, μπροσούρες, κλπ. ή/και εκπαιδευτικό ή παιδαγωγικό υλικό , το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγράμματος “Το μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου” της QualityNet