…πραγματοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Γραμματή Καπνιά, στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: …

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση επιμορφωτικών δράσεων Σχολ. Συμβ. ΠΕ06 Κυκλάδων στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα 12-16/03/2018