Έγκριση επιμορφωτικών δράσεων Σχολ. Συμβ. ΠΕ06 Κυκλάδων στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα 12-16/03/2018

…πραγματοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Γραμματή Καπνιά, στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: …

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση επιμορφωτικών δράσεων Σχολ. Συμβ. ΠΕ06 Κυκλάδων στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα 12-16/03/2018

Ημερίδα επιμόρφωσης “Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων” -ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ

…ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ) διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τίτλο: «Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων»….

Το πλήρες κείμενο: Ημερίδα επιμόρφωσης “Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων”

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου μέλους οικογένειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου μέλους οικογένειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

ΦΕΚ 1688 – Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης

Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών

Έγκριση προγράμματος “Το μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου” της QualityNet

…Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, υπό την προϋπόθεση να μην διανεμηθεί οιοδήποτε διαφημιστικό υλικό σε φυλλάδια, αφίσες, μπροσούρες, κλπ. ή/και εκπαιδευτικό ή παιδαγωγικό υλικό , το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση προγράμματος “Το μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου” της QualityNet