…Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ο Αριστοτέλης πάει σχολείο», το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Π/θμια Εκπ/ση Σερρών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Σερρών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco με την επιστημονική επίβλεψη της κ mms wmv 다운로드. Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Ομότιμης καθηγήτριας του Α.Π.Θ. και Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και του κ Recha2. Ιάκωβου Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή του Α.Π.Θ., κρίνεται εκπαιδευτικά κατάλληλο… 영화 go 다운로드.

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού “Ο Αριστοτέλης πάει σχολείο”