Το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και τα συμμετέχοντα Τμήματα σε αυτό…

Η ημερομηνία υποβολής εργασιών για το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΑΓΩΓΗΣ με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», η τελική υποβολή εργασιών (συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες εργασίες) παρατείνεται έως τις 30/4/2018.
Επίσης, στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, έχει προστεθεί η ενότητα “Εκπαιδευτικές Δράσεις”.

Το πλήρες κείμενο: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών ασκήσεων Παιδαγωγικών τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής